PRíZNAKY A LIEČBA ABETALIPOPROTEINéMIE - ZRIEDKAVÝCH CHORÔB

Ako abetalipoproteinémia ovplyvňuje teloRedakcia Choice
Čo znamená byť imunokompetentný?
Čo znamená byť imunokompetentný?
Abetalipoproteinémia je zriedkavé ochorenie, ktoré telu sťažuje vstrebávanie tuku. Získajte viac informácií o tomto stave a o tom, ako sa lieči.