ALZHEIMEROVA CHOROBA: PRíČINY A RIZIKOVé FAKTORY - MOZOG - NERVOVÝ SYSTÉM,

Príčiny a rizikové faktory Alzheimerovej chorobyRedakcia Choice
Čo sú to mliečne linky?
Čo sú to mliečne linky?
Aj keď je potrebný ďalší výskum príčin Alzheimerovej choroby, je známe, že tu zohrávajú úlohu rizikové faktory, ako sú genetika, kardiovaskulárne choroby a životný štýl.