ZDROJE POSUNKOVéHO JAZYKA PRE KRESŤANSKé NáBOŽENSTVá - SLUCHOVO LOSSDEAFNESS

Zdroje posunkového jazyka pre kresťanské náboženstváRedakcia Choice
Čo sú to mliečne linky?
Čo sú to mliečne linky?
Dozviete sa viac o knihách, videách a online zdrojoch, ktoré vám môžu pomôcť naučiť sa znamenia týkajúce sa kresťanstva a Biblie.