10 ROKOV ŠTúDIí SPáJA AKNé BREAKOUTS S DIéTOU - HEALTH-NEWS

10 rokov štúdií spája akné breakouts s diétouRedakcia Choice
Tipy, ako sa vyhnúť nemocničným infekciám
Tipy, ako sa vyhnúť nemocničným infekciám
Nový výskum ukazuje, že diéta - najmä konzumácia vysoko glykemických potravín, čokolády a mliečnych výrobkov - môže prispieť k prejavom akné.