FINANČNá POMOC PRE NAČúVACIE PRíSTROJE A KOCHLEáRNE IMPLANTáTY - SLUCHOVO LOSSDEAFNESS

Finančná pomoc pre načúvacie prístroje a kochleárne implantátyRedakcia Choice
Príčiny a liečby opuchnutého slzného potrubia
Príčiny a liečby opuchnutého slzného potrubia
Financovanie načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov môže byť pre ich vysoké ceny a náklady na chirurgický zákrok náročné. Tu je niekoľko zdrojov pomoci.