FYTOESTROGéNY: VýHODY, VEDĽAJŠIE úČINKY A PRíPRAVY - CELOSTNEJ-HEALTH

Prínosy fytoestrogénov pre zdravieRedakcia Choice
Čo sú to mliečne linky?
Čo sú to mliečne linky?
Fytoestrogény sú rastlinné estrogény, ktoré môžu pomôcť predchádzať rakovine a osteoporóze. Existujú protichodné dôkazy týkajúce sa ich účinku na rakovinu prsníka.