HYSTEREKTóMIA: ÚČEL CHIRURGICKéHO ZáKROKU NA ODSTRáNENIE MATERNICE - CHIRURGIA
Hlavná / Chirurgia / 2021

Účel operácie na hysterektómiuRedakcia Choice
Tipy, ako sa vyhnúť nemocničným infekciám
Tipy, ako sa vyhnúť nemocničným infekciám
Hysterektómia je chirurgický zákrok na odstránenie maternice, ktorý sa často vykonáva elektívne. Dozviete sa viac o hysterektómii, ktorú preštudovali naši chirurgovia certifikovaní radou.