FDA: NOVé VARIANTY COVID-19 MôŽU NA DIAGNOSTICKýCH TESTOCH SPôSOBIŤ FALOŠNé NEGATíVA - NOVINKY O KORONAVÍRUSE

FDA: Nové varianty COVID-19 môžu na diagnostických testoch spôsobiť falošné negatívaRedakcia Choice
Čo znamená byť imunokompetentný?
Čo znamená byť imunokompetentný?
Zistite, prečo môžu nové varianty COVID-19 ovplyvňovať presnosť testov a ktorých testov sa týka PCR.