PRíZNAKY COVID-19 MôŽU NASLEDOVAŤ PODĽA KONKRéTNEHO PORADIA, ZISTENIA ŠTúDIE - NOVINKY O KORONAVÍRUSE

Príznaky COVID-19 môžu nasledovať podľa konkrétneho poradia, zistenia štúdieRedakcia Choice
Sú blokovania COVID-19 udržateľné? Čo hovoria odborníci na zdravie
Sú blokovania COVID-19 udržateľné? Čo hovoria odborníci na zdravie
Výskum naznačuje, že poradie príznakov COVID-19 ho môže odlišovať od podobných chorôb. Získajte viac informácií o progresii príznakov koronavírusu.