AMERICKá VYSOKá ŠKOLA PRE GASTROENTEROLóGIU VYDáVA NOVé POKYNY PRE LIEČBU IBS - HEALTH-NEWS

Americká vysoká škola pre gastroenterológiu vydáva nové pokyny pre liečbu IBSRedakcia Choice
Čo sú to mliečne linky?
Čo sú to mliečne linky?
Americká vysoká škola gastroenterológie zverejnila svoje prvé klinické pokyny na pomoc pri liečbe pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS).