AIDS DENIALIZMUS: DáVNA HISTóRIA ALEBO PRETRVáVAJúCA HROZBA? - HIVAIDS
Hlavná / Hivaids / 2021

AIDS denializmus: dávna história alebo pretrvávajúca hrozba?Redakcia Choice
Čo sú to mliečne linky?
Čo sú to mliečne linky?
Napriek pokroku vo vede o HIV sa objavuje tieň popierania AIDS, ktorý vyvoláva pochybnosti a rozptýlenie medzi tými, ktorí starostlivosť potrebujú najviac.